§§ neoficiální stránky
vysoké školy §§
Navštivte naše knihkupectví www.NaVysokou.cz

§§ uvedné informace
jsou bez záruky §§

Co je nového?

Informace o studiu
– základní informace o přijímacím řízení a studiu pro zájemce o studium na této škole

Přijímací testy - úvod
– informace o nabídce odpovědí k přijímacím testům na Fakultu bezpečnostně právní a Fakultu bezpečnostního managementu univerzity Policejní akademii České republiky v Praze pro letošní akademický rok 2018/2019 stejně jako roky minulé

OBJEDNÁVKA
– neváhejte a objednejte, dokud máte ještě čas!

Vyhledávání v testech
– podívejte se jakou obrovskou výhodu mají před Vámi registrovaní uživatelé, kteří spojili mozky dohromady a tak vznikly jedny z nejucelenějších odpovědí na otázky k přijímacím testům

Statistiky
– počtu otázek a odpovědí

Nápověda
– aneb časté otázky uživatelů webu

Kontaktujte nás

Kdo jsme?
– a jaké služby poskytujeme

 Přihlásit


§ Internetové stránky obsahují citace ochranných známek, prvků či jinak chráněných vzorů jež náležejí jejich oprávněným vlastníkům.

Objednávka řešení přijímaček Bezpečnostně právních studií a Veřejné správy

 
» NaVysokou s. r. o. o přijímačkách
Policejní akademie České republiky
» Objednávka řešení přijímaček Bezpečnostně právních studií a Veřejné správy
Nápověda    Vyhledávání   Přihlášení do testů

Přijímačky na magisterské studium

Chcete-li změnit nabídku knih pro jinou oblast přijímaček, klikněte na jeden z následujících odkazů:
     bakalářské přijímačky na akademii
     (obecně) přijímačky na právnické fakulty

Magisterské přijímačky na Bezpečnostně právní studia na Policejní akademii České republiky v Praze mají zcela odlišné zadání oproti přijímacím testům na bakalářské studium. Základem přijímacích testů na magisterské studium je složení Testu logického myšlení. Testy logického myšlení v grafické podobě jaké byly použity na posledních přijímačkách najdete nejlépe zpracovány v testech studijních předpokladů. Výklad logiky na kterém je tento typ testů založen můžete najít v knihách Logika v právním myšlení a Logika pro studenty. Případně textové zpracování těchto testů můžete najít v přijímacích testech na PF UK nebo okrajově v Cvičebnice přijímacích testů na PRÁVA (2005).

* POTŘEBUJETE-LI SI OBJEDNAT KNIHY, KTERÉ NEJSOU NA TÉTO STRÁNCE, PROTOŽE JSOU V JINÉ KATEGORII,
    objednejte si je SPOLEČNĚ ve velkém knihkupectví www.NaVysokou.cz
(ať neplatíte vícekrát poštovné:o)

Nápověda aneb jak si objednat: Všechny knihy je možné objednat zaškrtnutím políčka Chci tuto publikaci u daného titulu. Až budete mít označeny všechny tituly, které chcete. Přejděte na konec stránky, kde zvolte způsob dodání a kde uveďte svoji adresu (včetně jména a příjmení:o) případně další kontakty jako telefon či email. Následně klikněte Pokračovat v objednávce Tím přejdete další stránku s kontrolou objednávky. Teprve potvrzením této následující stránky si závazně objednáváte!
 
Základní knihy na magisterské přijímačky, bez nichž se neobejdete Cena*/Kus
Bakalářské přijímačky na policejní vysokou školu - akademii - 2017/2018 s komentářem
Tato kniha je unikátní v tom, že čerpá ze skutečně použitých variant testů při posledním přijímacím řízení na Policejní akademii ČR v Praze. Kniha je pouze rozšiřujícím materiálem pro přípravu na přijímací řízení konané PA ČR v Praze, k němuž jsme publikovali Řešení bakalářského znalostního testu Bezpečnostně právní studia, Policejní činnosti, Kriminalistika a další forenzní disciplíny, Bezpečnostní management ve veřejné správě 2016/2017. Všem zájemcům o studium na této škole vřele doporučujeme zaměřit se nejen na tuto učebnici, ale také na aktuální testové otázky, které najdete právě ve zmíněném řešení.
+ Komentovanou formou projdeme všechny otázky z testů obecných studijních předpokladů a na závěr ukážeme celé texty z angličtiny, němčiny, ruštiny a francouzštiny.
+ Jediná kniha, která obsahuje varianty jazykových testů. Jazykovým testům je věnováno celých 45 stran!
          
LETOŠNÍ
PŘIJÍMAČKY

Kč 432,-
ks
Komentované řešení variant znalostního testu pro bakalářské přijímačky na akademii 2015/2016 EX POST
Komentovaného řešení vzniklo na základě skutečně použitých variant přijímacích testů při posledním bakalářském přijímacím řízení samotnou Policejní akademií České republiky v Praze. Při přijímacím řízení akademie použila 8 testových variant, z nichž každá obsahuje 70 otázek ze znalostního testu a 30 otázek z cizího jazyka. Kniha je pouze rozšiřujícím materiálem pro přípravu na přijímací řízení konané PA ČR v Praze, k němuž jsme publikovali Řešení bakalářského znalostního testu Bezpečnostně právní studia, Policejní činnosti, Kriminalistika a další forenzní disciplíny, Bezpečnostní management ve veřejné správě 2016/2017. Všem zájemcům o studium na této škole vřele doporučujeme zaměřit se nejen na tuto učebnici, ale také na aktuální testové otázky, které najdete právě ve zmíněném řešení.
+ V této knize postupně probereme všechny použité otázky ze znalostních testů, použitých ve zveřejněných variantách při skutečném přijímacím řízení.
          

Kč 171,-
ks
Průvodce psychotesty do služebního poměru k policii i hasičům
Nejlepší informační brožura, která Vás provede psychologickým vyšetřením podle zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Doporučujeme se předem podívat na to, jakým způsobem probíhají a co obsahují psychotesty k Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru a dalším bezpečnostním sborům. Nejde sice o kompletním zadání testů, ale typové otázky s příklady a výkladem.
Tento titul můžete zakoupit pouze u nás!!!
          
BESTSELLER
Kč 211,-
ks
Anglický jazyk - MINIMUM - k přijímacím zkouškám
Základní zpracování jazykových testů z Angličtiny, se kterým získáte velké množství testových otázek (789) = s několika variantami odpovědi + klíč správných odpovědí na konci knihy. Nachystána je na Vás gramatika, souslednost časová, vazby, fráze, nepravidelná slovesa, realie, odborná slovní zásoba a spousty jiného. Opakování k přijímačkám na VŠ i SŠ          

Kč 191,-
ks
Německý jazyk - MINIMUM - k přijímacím zkouškám
Minimální příprava na přijímačky z cizího jazyka. Čeká na Vás celkem 789 otázek s variantami odpovědí a klíčem správných odpovědí na konci knihy. Učte se a přitom se zdokonalujte.          

Kč 191,-
ks
Další rozšiřující knihy k přijímačkám na MGR zajít k Pokladně
Cvičebnice humanitních testů na PŘIJÍMAČKY
   (zobraz více informací)          
TIP
Kč 173,-
ks
Cvičebnice přijímacích testů na PRÁVA
Nových 789 řešených otázek, ze kterých "bývají" vybírány přijímací testy na právnické fakulty: Univerzity Karlovy v Praze, Univerzity Komenského v Bratislave, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Západočeské univerzity v Plzni.

Najdete v ní logiku, právní terminologii, latinu, všeobecný přehled a další.          
TIP
Kč 173,-
ks
* nejsme plátci DPH tzn. tato cena je konečná. DPH se NEPŘIČÍTÁ.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky provozovatele/prodejce tj. NaVysokou s. r. o. (IČ 260 81 458) sídlem Družstevní 472, 533 03 Dašice, Česká republika zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce 25656 s vyhrazením si práva kdykoliv tyto obchodní podmínky změnit se skládají z následujících ustanovení:

Prodejce tímto umožňuje kupujícímu nahlédnout do dokumentů osvědčujících jeho podnikání Výpis z živnostenského rejstříku, Osvědčení o daňové registraci.

Veškerá ujednání obchodních podmínek provozovatele jsou v souladu s platným a účinným právním řádem uplatňovaným na území České republiky, proto nemůže vzniknout pochyb o ustanoveních, které dané právo či povinnost ustavují odlišně od těchto obchodních podmínek, protože se vždy použije ustanovení vyšší právní moci v té míře a hodnotě, jakou právo či povinnost vyžaduje.

Všechny práva a povinnosti prodejce i kupujícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Zejména občanským zákoníkem (před 1.1.2014) č. 40/1964 Sb. v platném znění (od 1.1.2014) č. 513/1991 Sb. v platném znění a zákonem č. 643/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a zákonem č. 100/2001 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Kupní smlouvy uzavřené před účinností nové právní úpravy se řídí právní úpravou původní, pokud zákon nestanoví, že se použije úprava novější.

Tyto obchodní podmínky nesmí být použity v neprospěch spotřebitele. V případně změny obchodních podmínek po uzavření kupní smlouvy se použijí se při uplatnění práv a povinností obchodní podmínky pro spotřebitele výhodnější.

Kupujícím je zákazník případně spotřebitel.

Internetové stránky a maily prodejce jsou kompatibilní a přístupné z obvyklých prohlížečů s obvyklým nastavením. V případě nekompatibility či nefunkčnosti těchto stránek či mailů by spotřebitel měl využít jiného (zákonného) způsobu spojení se prodejcem, aby nemohl být jakkoliv poškozen na svých právech.

Kontaktní formulář prodejce na internetové adrese: "http://www.navysokou.cz/edit_contact.php" je bonusem, který poskytuje spotřebiteli nad rámec zákona (vyjma odstoupení od kupní smlouvy) s ohledem na to, aby spotřebitel nemusel vynakládat (vyšší) náklady v komunikaci s prodejcem. Přitom platí předchozí ustanovení.

Přijetí zprávy v kontaktním formuláři prodejce se skládá z několik části, kdy první částí je napsání a odeslání zprávy kupujícím, ve druhé fázi dochází k ověření funkčnosti a doručitelnost mailové adresy kupujícím. Ověřením mailové adresy, prodejce zprávu přijme a následně vyřídí.

Prodejce informuje kupujícího, že k uplatnění jeho práv (zejména odpovědnost prodejce za vady a odstoupení od kupní smlouvy) slouží adresa sídla prodejce (zmíněného výše) v tom rozsahu a předmětu jakou zákon stanoví. Pro odstoupení od smlouvy může kupující také použít kontaktní formulář. Zásilku doporučujeme odeslat s průvodním dopisem obsahujícím vysvětlující záměr odeslání a navrhovaný způsob řešení.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Objednávkou se rozumí uzavřená kupní smlouva.

Objednávkou kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a současně uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu dle těchto obchodních podmínek a to buď s platbou na dobírku při převzetí nebo platbou předem na účet prodejce. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávané zboží je nové s ohnutými či deformovanými rohy resp. přebaly.

Ceny zboží jsou pro prodejce závazné do jejich změny.

Termín odeslání objednávky je vždy 90 dní od dokončení objednávky na dobírku anebo od zaplacení objednávky platbou předem. V nákupním košíku a při zadání objednávky je zákazník informován o předpokládaném termínu odeslání objednávky, který nikterak neovlivňuje termín odeslání objednávky uvedený výše.

Cena (s DPH) uzavřené kupní smlouvy je pro prodejce závazná po celou dobu její platnosti.

Prodejce v rámci dodržení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění může upravit fakturované částky v rámci členění DPH s tím, že celková částka s DPH musí zůstat shodná s původně sjednanou částkou při uzavření kupní smlouvy. Proto bere kupující na vědomí, že členění DPH v kupní smlouvě se může změnit.

Uzavření kupní smlouvy má několik fází, výběr zboží v katalogu, umístění do košíku, výběr způsobu platby, doplnění adresy kupujícího, odeslání nákupního košíku a v závislosti na druhu platby případně ověření objednávky přes Premium SMS.

V případě ověřování kupní smlouvy přes Premium SMS, služby technicky zajišťuje Airtoy a.s, kdy cena služby je 3,- Kč s DPH. Reklamace plateb na reklamace@airtoy.cz nebo na lince 602 777 555, 9-17 hodin, Po-Pá, www.platmobilem.cz.

V případě ověřování kupní smlouvy přes Premium SMS, neověřená objednávka na dobírku je neplatná uplynutím jedné hodiny od odeslání nákupního košíku.

Neuhrazená objednávka na platbu předem pozbývá platnosti uplynutím dne splatnosti.

Kupující byl měl požádat prodejce o vrácení zaplacené ceny Premium SMS v případě neuskutečnění objednávky ze strany prodejce.

Kupující spolu s objednávkou potvrzuje, že ověřil u jiných prodejců, že smluvené ceny zboží jsou obvyklé. V případě, že kupující v souvislosti s tímto, ustanovením uvede prodejce v omyl, má prodejce právo objednávku zrušit.

Kupující souhlasí s tím, že prodejce může objednávku zrušit, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

Sdělením mailu, telefonního čísla dává kupující prodejci souhlas k zasílání informací týkajících se jeho objednávky zmíněnými prostředky.

Prodejce využívá pro přepravu zásilek výhradně služeb České pošty, s. p., které se řídí zákonem č. 29/2000 Sb. o poštovních službách v platném znění a dále obchodními podmínkami, se kterými by se zřejmě spotřebitel měl seznámit. Může je najít na oficiálních webových stránkách České pošty, s. p. nebo na kterékoliv pobočce České pošty, s. p.

Délka záruční lhůty je 24 měsíců.

Spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí objednávky za dalších podmínek, které stanoví zákon. V případě odstoupení od kupní smlouvy, ponese kupující náklady na vrácení zboží a to i v případě, kdy nemůže být zboží vráceno obyčejnou pozemní poštou. Kupní cena, která má být kupujícímu vrácena, může být prodávajícím snížena o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky tj. variabilním symbolem, data objednání a čísla účtu pro vrácení peněz. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. V případě, že spotřebitel užije práva na odstoupení od smlouvy, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Pro komunikaci v souvislosti s objednávkou či reklamací s prodejcem neslouží zveřejněný mail ani telefonní číslo prodejce. K tomuto účelu by měl kupující použít jiný dostupný způsob komunikace s prodejcem.

Informace o objednávce nebo reklamaci se kupujícímu zobrazují ve Stavu objednávky na www.navysokou.cz/objednavky/. Prodejce tímto způsobem informuje kupujícího o všech nastalých skutečnostech vztahujících se k objednávce či reklamaci. Mimo jiné jsou zde ke stažení daňové doklady.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 9.5.2018

Pokladna

Způsob platby*:
Jméno a příjmení*: Firma:
Ulice a č.p.*:
Obec*: PSČ*:
Stát*:
Email**: Telefon*:
* Tyto položky je nutno vyplnit ** Tyto položky je doporučeno vyplnit

Objednávku ještě musíte potvrdit na následující straně.
Náhled pro tisk       Copyright © svecpetr.com 2002 — 2005 & © NaVysokou s. r. o. 2005 — 2018