§§ neoficiální stránky
vysoké školy §§
Navštivte naše knihkupectví www.NaVysokou.cz

§§ uvedné informace
jsou bez záruky §§

Co je nového?

Informace o studiu
– základní informace o přijímacím řízení a studiu pro zájemce o studium na této škole

Přijímací testy - úvod
– informace o nabídce odpovědí k přijímacím testům na Fakultu bezpečnostně právní a Fakultu bezpečnostního managementu univerzity Policejní akademii České republiky v Praze pro letošní akademický rok 2018/2019 stejně jako roky minulé

OBJEDNÁVKA
– neváhejte a objednejte, dokud máte ještě čas!

Vyhledávání v testech
– podívejte se jakou obrovskou výhodu mají před Vámi registrovaní uživatelé, kteří spojili mozky dohromady a tak vznikly jedny z nejucelenějších odpovědí na otázky k přijímacím testům

Statistiky
– počtu otázek a odpovědí

Nápověda
– aneb časté otázky uživatelů webu

Kontaktujte nás

Kdo jsme?
– a jaké služby poskytujeme

 Přihlásit


§ Internetové stránky obsahují citace ochranných známek, prvků či jinak chráněných vzorů jež náležejí jejich oprávněným vlastníkům.

Bakalářské přijímací testy 2018/2019 na www.polac.cz

 
» NaVysokou s. r. o. o přijímačkách
Policejní akademie České republiky
» Bakalářské přijímací testy 2018/2019 na www.polac.cz
Nápověda    Vyhledávání   Přihlášení do testů

Vstupujete na nejnavštěvovanější neoficiální stránky Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen akademie) tj. vysoké univerzitní školy, jejíž dvě fakulty Fakulta bezpečnostně právní a Fakulta bezpečnostního managementu v současné době nabízejí studium policistům, civilistům z řad studentů středních škol, ale také civilistům odborníkům z řad veřejné správy i dalším zájemcům a uchazečům o studium. Studium je v současné době realizováno v následující studijních programech a oborech:

A. Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijními obory:
  a) Bezpečnostně právní studia,
  b) Kriminalistika a další forenzní disciplíny (vyhrazeno pro policisty),
  c) Policejní činnosti (vyhrazeno pro policisty).
B. Veřejná správa se studijním oborem:
  a) Bezpečnostní management ve veřejné správě.
C. Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijiním oborem:
  Policejní management a kriminalistika.
D. Magisterský studijní program Veřejná správa se studijiním oborem:
  Bezpečnostní management ve veřejné správě.
E. Doktorský studijní program Bezpečnostně právní studia.:

Bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy ji možné studovat ve formě prezenční či kombinované (dříve označováné jako dálkové studium). Detailní informace o počtech přijímaných uchazečů v jednotlivých oborech resp. v jednotlivých formách studia najdete ve 3. článku dokumentu Přijímací řízení pro akademický rok 2018/2019.

Jde o pestižní vysokou školu, vlastně univerzitu, ve svém oboru (jedinou svého typu). Tomu nasvědčuje i poměr přijatých zájemců ku počtu zájemců o studium, který je zřejmě horší než jiných právnických fakult jako Univerzity Karlovy či Masarykovi univerzity. Celkové procento přijatých je okolo 25%, avšak procento přijatých na bakalářská Bezpečnostně právní studia v (civilní) prezenční formě vychází okolo 6% úspěšnosti.

Testy k letošnímu přijímacímu řízení na akademii 2018/2019
   ale i loňské přijímačky na Policejní akademii České republiky 2017/2018...

V našich knihách najdete řešení oficiálně zveřejněných příkladů a zaměření znalostního testu k přijímacímu řízení. Chceme vás nejlépe připravit na přijímačky a stejně jako i v minulých letech dokázat, že bez našich kvalitních řešení je šance na přijetí nepravděpodobná i když ne zcela vyloučená. Zatímco s námi na tom budete o poznání lépe... Ze zmíněných zadání budou vybírány otázky, se kterými se setkáte u přijímaček na uvedené bakalářské studijní programy pro Bezpečnostně právní studia (tj. Studijní obor Bezpečnostně právní studia, Studijní obor Policejní činnosti, Studijní obor Kriminalistika a další forenzní činnosti) a Veřejnou správu.

Bohužel do současnosti nevyšla žádná kniha přímo pro magisterský studijní program Bezpečnostně právních studií. Mimo jiné proto, že magisterské přijímací testy jsou velmi blízké přijímacím testů Masarykovy univerzity v Brně, na které již existuje spousta publikací.

Mohu uvedené testy zakoupit přímo ve škole?
Ne, bohužel oficiální zadání pro tento rok není možné zakoupit, protože nám není známo, že by některý z vydavatelů dostal licenci pro vytištění a prodeji těchto otázek. V minulých letech tato kniha existovala, ale nikdy neobsahovala odpovědi ani varianty odopovědí k otázkám!!! Ukázka znalostního testu.

Co získám tím, že si je zakoupím publikace zde?
Především naše řešení k 895 otázkám, které není v oficiáním zadání uvedeno. Množství otázek je složité a těžko lze odhadnout správnou odpověď, pokud již neznáte osnovy vyučovaných předmětů na akademii.
Také si můžete objednat další publikace k jazykovým testům a v neposlední řadě k přijímacímu řízení k policii nebo hasičům, které se vám mohou hodit pokud uvažujete o vstupu k složkám bezpečnostních sborů.
Koupí ušetříte desítky hodin času, které by jste museli věnovat hledání správných odpovědí. Ušetříte rovněž několik set korun, které byste museli investovat do různých odborných knih, v nichž jsme odpovědi hledali za vás. Získáte i přístup do uživatelské části těchto stránek, kde se nacházejí nové aktualizované odpovědi a případně opravené chyby (nikdo není neomylný).

Co jinde nenajdete !!!
Spolu s letošním řešením doporučujeme zakoupit řešení s komentářem, které je založeno na skutečně použitých variantách testů z posledních přijímaček.

Cena?
Kdo je chytrý ušetří čas, který by investoval hledáním odpovědí, a raději ho investuje do učení správných odpovědí!
Nabízíme i řešení minulých let se slevou až 50%. A pro případ, že byste i přes tuto jedinečnou šanci nebyli přijati ke studiu, nabízíme možnost zakoupit příští rok nové řešení se slevou 50%! .

Kde je mohu koupit?

Objednejte si přímo na našich stránkách — pokračujte na OBJEDNÁVKA nebo můžete navštívit stránky Knihkupectví NaVysokou, kde máte možnost objednat si i další publikace z našeho sortimentu včetně dalších studijních materiálů (skript) pro Policejní akademii České republiky v Praze.

Nezapomeňte si prostudovat

Informace o studiu na této škole a Často kladené dotazy.

Náhled pro tisk       Copyright © svecpetr.com 2002 — 2005 & © NaVysokou s. r. o. 2005 — 2018