§§ neoficiální stránky
vysoké školy §§
Navštivte naše knihkupectví www.NaVysokou.cz

§§ uvedné informace
jsou bez záruky §§

Co je nového?

Informace o studiu
– základní informace o přijímacím řízení a studiu pro zájemce o studium na této škole

Přijímací testy - úvod
– informace o nabídce odpovědí k přijímacím testům na Fakultu bezpečnostně právní a Fakultu bezpečnostního managementu univerzity Policejní akademii České republiky v Praze pro letošní akademický rok 2018/2019 stejně jako roky minulé

OBJEDNÁVKA
– neváhejte a objednejte, dokud máte ještě čas!

Vyhledávání v testech
– podívejte se jakou obrovskou výhodu mají před Vámi registrovaní uživatelé, kteří spojili mozky dohromady a tak vznikly jedny z nejucelenějších odpovědí na otázky k přijímacím testům

Statistiky
– počtu otázek a odpovědí

Nápověda
– aneb časté otázky uživatelů webu

Kontaktujte nás

Kdo jsme?
– a jaké služby poskytujeme

 Přihlásit


§ Internetové stránky obsahují citace ochranných známek, prvků či jinak chráněných vzorů jež náležejí jejich oprávněným vlastníkům.

Informace o studiu na akademii

 
» NaVysokou s. r. o. o přijímačkách
Policejní akademie České republiky
» Informace o studiu na akademii
Nápověda    Vyhledávání   Přihlášení do testů

Vybrali jsme pro vás základní informace o příjímacím řízení na Policejní akadmii České republiky v Praze a infomrace o studiu na této škole.

Nenašli-li jste požadované infomace, můžete se podívat přímo na stránky Policejní akademie ČR v Praze.

Podmínky pro uchazeče o studium

  • maturitní vysvědčení (Pozn. autora: v případě maturity v týž rok, doložíte až v den přijímací zkoušky.)
  • bezúhonnost (Pozn. autora: v případě přijetí navíc při zápisu předložíte výpis z rejstříku trestů ne starší 6 měsíců)
  • úspěšné vykonání přijímací zkoušky

K přihlášce ke studiu na Policejní akademii ČR je uchazeč povinen přiložit:

  • stručný životopis  Pozn. autora: životopis neměl být strukturovaný 
  • stanovisko přímého nadřízeného s personální pravomocí (Pozn. autora: týká se uchazečů policistů)
  • vlepený doklad o zaplacení poplatku

O termínu přijímací zkoušky, která se zpravidla koná v červnu, je každý uchazeč písemně vyrozuměn studijním oddělením.

Cílem přijímací zkoušky je posoudit způsobilost uchazečů pro studium na Policejní akademii a pro další výkon policejní či jiné obdobné služby. Toto posouzení je prováděno testem zaměřeným na obecné studijní předpoklady a jazykovým testem.

Zrušení fyzických testů

Přesně řečeněho: Test kondiční zdatnosti PČR pro posluchače PA ČR

Připomnínáme, že fyzické/kondiční testy nejsou součástí  přijímacího řízení. Byly zrušeny před několika lety. Navíc je dobré vědět, že se zavedením kreditního systému studia na PAČR byly rovněž zrušeny testy kondiční! Které musel každý student plnit každý rok studia.

Takže ještě jednou: v průběhu studia ani přijícího řízení na vás nebude kladen požadavek splnění fyzických ani kondičních testů. Jediné požadavky týkající se sportu nyní musíte plnil pouze v rámci zapsaných volitelných předmětů. Takže je možné se např. kondiční přípravě či plavání vyhnout a zaměřit se např. na sebeobranu či střeleckou přípravu. (Kreditní systém je ale zatím nastaven tak, že si stejně v průběhu studia vyberete cca 80% všech nabízených předmětů.)

Nebyli jste přijati, nezoufejte a pište

Podle §50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, může uchazeč o studium požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal (tj. rektora), a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Zákon nestanoví důvody, pro které může děkan (rektor) změnit původní rozhodnutí, a tedy rozhodnout o přijetí. Nestanoví-li takové důvody ani vnitřní předpis vysoké školy či fakulty, je možnost přijmout ke studiu věcí volné úvahy děkana (rektora).

"Podkladem pro jeho rozhodování jsou kromě důvodů uváděných v žádostech o přezkoumání rozhodnutí i všechny dostupné informace studijního charakteru z průběhu bakalářského studia, informace o výjimečných schopnostech a dovednostech uchazečů, jakož i důvody hodné zvláštního zřetele."

Z vlastní zkušenosti vím, že předešlá věta je nejdůležitější! Také je nezanedbatelné, kdy dané "odvolání" odešlete. Je krajně nerozumné ho odeslat co nejdříve nebo co nejdéle.

Otázkou je zda, to co odešlete je odvolání či nikoliv. Vžádném případě nepřiznejte chybu či nedokonalost a ani náhodou se neomlouvejte, že... Je to obyčejná reklama: budování image, přesvědčování, otevřené možnosti apod. s cílem vytvoření resp. korekce vize, že vy jste pro nepostradatelný. Konkurenci vůbec nepřipouštějte v existenci.

Náhled pro tisk       Copyright © svecpetr.com 2002 — 2005 & © NaVysokou s. r. o. 2005 — 2018