Informace o studiu na akademii

Vybrali jsme pro vás základní informace o příjímacím řízení na Policejní akadmii České republiky v Praze a infomrace o studiu na této škole.

Nenašli-li jste požadované infomace, můžete se podívat přímo na stránky Policejní akademie ČR v Praze.

Podmínky pro uchazeče o studium

K přihlášce ke studiu na Policejní akademii ČR je uchazeč povinen přiložit:

O termínu přijímací zkoušky, která se zpravidla koná v červnu, je každý uchazeč písemně vyrozuměn studijním oddělením.

Cílem přijímací zkoušky je posoudit způsobilost uchazečů pro studium na Policejní akademii a pro další výkon policejní či jiné obdobné služby. Toto posouzení je prováděno testem zaměřeným na obecné studijní předpoklady a jazykovým testem.

Zrušení fyzických testů

Přesně řečeněho: Test kondiční zdatnosti PČR pro posluchače PA ČR

Připomnínáme, že fyzické/kondiční testy nejsou součástí  přijímacího řízení. Byly zrušeny před několika lety. Navíc je dobré vědět, že se zavedením kreditního systému studia na PAČR byly rovněž zrušeny testy kondiční! Které musel každý student plnit každý rok studia.

Takže ještě jednou: v průběhu studia ani přijícího řízení na vás nebude kladen požadavek splnění fyzických ani kondičních testů. Jediné požadavky týkající se sportu nyní musíte plnil pouze v rámci zapsaných volitelných předmětů. Takže je možné se např. kondiční přípravě či plavání vyhnout a zaměřit se např. na sebeobranu či střeleckou přípravu. (Kreditní systém je ale zatím nastaven tak, že si stejně v průběhu studia vyberete cca 80% všech nabízených předmětů.)

Nebyli jste přijati, nezoufejte a pište

Podle §50 odst. 7 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, může uchazeč o studium požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal (tj. rektora), a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. Zákon nestanoví důvody, pro které může děkan (rektor) změnit původní rozhodnutí, a tedy rozhodnout o přijetí. Nestanoví-li takové důvody ani vnitřní předpis vysoké školy či fakulty, je možnost přijmout ke studiu věcí volné úvahy děkana (rektora).

"Podkladem pro jeho rozhodování jsou kromě důvodů uváděných v žádostech o přezkoumání rozhodnutí i všechny dostupné informace studijního charakteru z průběhu bakalářského studia, informace o výjimečných schopnostech a dovednostech uchazečů, jakož i důvody hodné zvláštního zřetele."

Z vlastní zkušenosti vím, že předešlá věta je nejdůležitější! Také je nezanedbatelné, kdy dané "odvolání" odešlete. Je krajně nerozumné ho odeslat co nejdříve nebo co nejdéle.

Otázkou je zda, to co odešlete je odvolání či nikoliv. Vžádném případě nepřiznejte chybu či nedokonalost a ani náhodou se neomlouvejte, že... Je to obyčejná reklama: budování image, přesvědčování, otevřené možnosti apod. s cílem vytvoření resp. korekce vize, že vy jste pro nepostradatelný. Konkurenci vůbec nepřipouštějte v existenci.Copyright © svecpetr.com 2002 — 2005   Internet: https://www.pacr.cz/   

Nelegální kopie zakázány.
Prosíme, respektujte autorský zákon.