§§ neoficiální stránky
vysoké školy §§
Navštivte naše knihkupectví www.NaVysokou.cz

§§ uvedné informace
jsou bez záruky §§

Co je nového?

Informace o studiu
– základní informace o přijímacím řízení a studiu pro zájemce o studium na této škole

Přijímací testy - úvod
– informace o nabídce odpovědí k přijímacím testům na Fakultu bezpečnostně právní a Fakultu bezpečnostního managementu univerzity Policejní akademii České republiky v Praze pro letošní akademický rok 2018/2019 stejně jako roky minulé

OBJEDNÁVKA
– neváhejte a objednejte, dokud máte ještě čas!

Vyhledávání v testech
– podívejte se jakou obrovskou výhodu mají před Vámi registrovaní uživatelé, kteří spojili mozky dohromady a tak vznikly jedny z nejucelenějších odpovědí na otázky k přijímacím testům

Statistiky
– počtu otázek a odpovědí

Nápověda
– aneb časté otázky uživatelů webu

Kontaktujte nás

Kdo jsme?
– a jaké služby poskytujeme

 Přihlásit


§ Internetové stránky obsahují citace ochranných známek, prvků či jinak chráněných vzorů jež náležejí jejich oprávněným vlastníkům.

Časté dotazy uchazečů

 
» NaVysokou s. r. o. o přijímačkách
Policejní akademie České republiky
» Časté dotazy uchazečů
Nápověda    Vyhledávání   Přihlášení do testů

Rubrika "fakulta" v přihlášce na akademii

Buď Fakulta bezpečnostně právní nebo Fakulta bezpečnostního managementu, podle vámi zvoleného studijního programu.

Přijímací řízení - jazykový test

Jazyk, ze kterého bude uchazeč skládat test u přijímacího řízení, uchazeč sdělí až zkušební komisi u přijímacího řízení (resp na přihlášce).

Přijímací řízení - test fyzické zdatnosti

není součástí přijímacího řízení

Co je "Čestné prohlášení o bezúhonnosti" ?

Prohlášení s tímto textem : " Prohlašuji, že jsem nebyl(a) pravomocně odsouzen(a) za spáchání úmyslného trstného činnu. jméno a rodné číslo, vlastnoruční podpis a datum " Zde si můžete stahnout již napsané Čestné prohlášení o bezúhonnosti. V případě přijetí budete muset při zápisu toto prohlášení doložit Výpisem z rejstříku trestů.

Základní vojenská služba:

Na Policejní akademii ČR studují civilní studenti (jako na každé jiné vysoké škole) a policisté. Uchazeč o studium na akademii nemusí mít ani doporučeno studium od lékaře ("modrá knížka" není překážkou). Avšak ti absolventi studia, kteří nesplní podmínky branné povinnosti - odvodu, zpravidla nesplní podmínky pro přijetí do služebního poměru k Policii ČR.

Pozn. autora: základní vojenská a náhradní vojenská služba (tzv. civilka) byly zrušeny. Nikoliv však nebyla zrušena branná povinnost tzn. branec v případě válečného konfliktu půjde na vojnu.

Studium dívek na akademii:

Na akademii studují studenti za absolutně stejných podmínek, a to jak dívky, tak chlapci. Rovněž možnost uplatnění našich absolventů po skončení studia je relativně stejná (u Policie ČR, ale i v jiných orgánech, včetně soukromých organizací zabývajících se výkonem bezpečnostní služby, stále převažuje mužská populace, což však škola v žádném případě ovlivnit nemůže, vstupní předpoklady z hlediska vzdělání a celkové odborné připravenosti jsou však stejné).

Organizace "kombinovaného studia"

"Kombinované studium" (studium při zaměstnání) je organizováno formou týdenních soustředění. Znamená to, že během semestru se studenti zúčastní 3 x týdenního soustředění (přednášky, semináře, cvičení apod.) dle naplánovaného rozvrhu.

Organizace "prezenčního studia"

"Prezenční studium" (denní studium) je organizováno obvyklým způsobem jako na jiných vysokých školách. Každý semestr trvá 14 týdnů, během nichž student aktivně dochází dle rozvrhu na přednášky, semináře, cvičení apod. Po uplynutí semestru následují 5týdenní zkoušková období, během nichž student je povinen splnit kontrolní podmínky daného semestru a poté se zapsat do vyššího semestru či ročníku.

Individuální studijní plán:

Student má právo požádat o individuální studijní plán (dále jen ISP). ISP lze přiznat především mimořádně talentovaným studentům, dalším studentům pak výjimečně z vážných zdravotních, sociálních, studijních (souběžné studium jiné vysoké školy nebo faktulty) nebo služebních důvodů, a to zpravidla nejdříve po 1. semestru vlastního studia.

Přestup z jiné vysoké školy:

Přestup z jiné vysoké školy povoluje rektor na základě žádosti a to pouze v případech, že se jedná o stejný nebo oborově příbuzný program studia.

Uznávání předmětových zkoušek:

Předmětové zkoušky mohou být zpravidla uznány, pokud byly složeny s prospěchem výborně příp. velmi dobře a nejsou-li starší 5ti let. K žádosti o uznání se vyjadřuje nejdříve příslušná katedra a na základě jejího vyjádření o uznání předmětové zkoušky rozhodně prorektor pro pedagogickou a studijní činnost.

Místo u Policie ČR:

Absolvováním akademie nebudete automaticky přijati do služebního poměru u policie. Dokonce současný stav je natolik nevýhodný, že ani nemusíte být přijati služebního ani do civilního poměru, protože nemusíte splňovat podmínky přijetí. Ty jsou rozdílné od podmínek studia na akademii.

V případě zájmu o vstup do služebního poměru u bezpečnostních sborů, doporučujeme prostudovat stránku Psychotesty.