§§ neoficiální stránky
vysoké školy §§
Navštivte naše knihkupectví www.NaVysokou.cz

§§ uvedné informace
jsou bez záruky §§

Co je nového?

Informace o studiu
– základní informace o přijímacím řízení a studiu pro zájemce o studium na této škole

Přijímací testy - úvod
– informace o nabídce odpovědí k přijímacím testům na Fakultu bezpečnostně právní a Fakultu bezpečnostního managementu univerzity Policejní akademii České republiky v Praze pro letošní akademický rok 2018/2019 stejně jako roky minulé

OBJEDNÁVKA
– neváhejte a objednejte, dokud máte ještě čas!

Vyhledávání v testech
– podívejte se jakou obrovskou výhodu mají před Vámi registrovaní uživatelé, kteří spojili mozky dohromady a tak vznikly jedny z nejucelenějších odpovědí na otázky k přijímacím testům

Statistiky
– počtu otázek a odpovědí

Nápověda
– aneb časté otázky uživatelů webu

Kontaktujte nás

Kdo jsme?
– a jaké služby poskytujeme

 Přihlásit


§ Internetové stránky obsahují citace ochranných známek, prvků či jinak chráněných vzorů jež náležejí jejich oprávněným vlastníkům.

Ukázka příjímacího testu na PA ČR

 
» NaVysokou s. r. o. o přijímačkách
Policejní akademie České republiky
» Ukázka příjímacího testu na PA ČR
Nápověda    Vyhledávání   Přihlášení do testů

Přijímací řízení se skládá z písemného zpracování dvou testů

 • znalostní test (70 otázek)    ...max 280 bodů, otázka za 4 body
  ověřuje průřezové znalosti a vědomosti z oblasti středoškolského učiva a je doplněn o otázky vztahující se ke specifice studia na akademii jako jsou právní disciplíny, kriminalistika, kriminologie, policejně bezpečnostní problematika a psychologie.
   
 • test cizího jazyka (30 otázek)    ...max 120 bodů, otázka za 4 body
  test se zaměřuje na lexikální kompetenci a lexikální stupeň praktického zvládnutí gramatických jevů, stejně jako porozumění autentickému cizojazyčnému textu (AJ, FJ, NJ, RJ) všeobecného charakteru. (Pozn. autora: Autentickým textem je myšlen takový, který je převzat z reality — noviny, televize atp. Nejde tedy o učební text ale o praktickou ukázku.)
   

Uvedené texty jsou písemné časově pokryjí přibližně dvě hodiny času (Pozn. autora: fakticky hodinu a půl). Na každou otázky odpovídají uchazeči označením správné (Pozn. autora: pouze jedné) varianty z několika možných odpovědí.

Toť vše co říká zvací dopis z Policejní akademie ČR v Praze.


Ukázka testu z obecných studijních předpokladů

 1. "Alea iacta esto" aneb "Kostky jsou vrženy" řekl:
  a) Caesar, když překročil s vojskem řeku Rubikon
  b) Brutus poté, co probodl Caesara
  c) Nero, když zapálil Řím
  d) Marius Aurelius v den zahájení války proti Markomanům
   
 2. Barbituráty jsou:
  a) povzbuzující prostředky
  b) uklidňující a uspávající prostředky
  c) uklidňující prostředky pro profese vyžadující zvýšenou pozornost
  d) minerály potřebné pro lidský organismus
   
 3. Co je klerikalismus?
  a) povinné nošení kleriky kněžími katolické církve
  b) politické uplatňování vlivu církve
  c) politická frakce v parlamentě
  d) literární směr české literatury za 1. republiky
   
 4. Co je sionismus?
  a) rasově podmíněné odmítání židů
  b) politické hnutí židů
  c) islámská sekta
  d) jedna část Talmudu
   
 5. Co to je rasismus?
  a) negativní postoj k Rómům
  b) postoje vytvořené na základě rasových odlišností
  c) odmítání cizinců
  d) negativní postoj k židům
   
 6. Černání stříbrných předmětů je zapříčiněno:
  a) oxidem siřičitým
  b) oxidy dusíku
  c) sulfanem
  d) sulfidem
   
 7. ČR je významnou tranzitní zemí pro ilegálně přepravovaný heroin a kokain do západní Evropy cestou, která se nazývá:
  a) Africká cesta
  b) Turecká cesta
  c) Východní cesta
  d) Balkánská cesta
   
 8. Daktyloskopie je:
  a) nauka o otiscích prstů
  b) způsob domlouvání se hluchoněmých pomocí pohybů prstů
  c) otisk prstu
  d) literární teorie v době obrozenectví
   
 9. Dráha, po které se pohybuje náboj po výstřelu, má tvar:
  a) přímky
  b) paraboly
  c) hyperboly
  d) balistické křivky
   
 10. Funkce policie v liberálním právním státě spočívá v:
  a) paternalistické pozici vůči občanům
  b) autoritativní pozici vůči občanům
  c) ingerenci do privátní sféry občanů
  d) hájení mantinelů negativní svobody občanů
   
 11. Chorobný stav, reakce organismu na působení antigenů tvorbou protilátek, se nazývá:
  a) senzibilizace
  b) apatie
  c) alergie
  d) intoxikace
   
 12. Chromatografie je:
  a) nauka o barvách
  b) povrchová úprava kovů ponořením do roztoku oxidu chromitého
  c) metoda dělení směsí chemických látek
  d) způsob lékařského vyšetřeni pomocí barviv
   
 13. Jakým způsobem Česká republika rozhodla o přihlášení se do NATO?
  a) rozhodla vláda
  b) rozhodl V. Havel
  c) občané všelidovým hlasováním
  d) poslanci
   
 14. Jakým způsobem došlo k zániku Československa? 
  a) z rozhodnutí prezidenta
  b) rozhodnutím občanů prostřednictvím všelidového hlasování
  c) rozhodnutím poslanců
  d) rozhodnutím předsedů politických stran V. Klause a V. Mečiara
   
 15. Jednotkou výkonu v metrickém systému je:
  a) watt
  b) joule
  c) megapascal
  d) kalorie
   
 16. Judo má svůj původ v bojovém umění:
  a) Sumo
  b) Aikido
  c) Karate
  d) Jiu - jitsu
   
 17. Kdo byl předsedou tzv. "barnabitské komise", která šetřila politické procesy a nezákonnosti padesátých let?
  a) V. Benda
  b) M. Grebeníček
  c) J. Piller
  d) D. Kolder
   
 18. Kdo navrhl v jednáních u kulatého stolu, aby V. Klaus byl členem vlády?
  a) M. Čalfa
  b) L. Adamec
  c) V. Havel
  d) V. Mečiar
   
 19. Kdo navrhl v období před leteckými údery NATO na Jugoslávii, aby se jednání o Kosovu zúčastnila  Albánie?
  a) B. Clinton
  b) V. Havel
  c) B. Jelcin
  d) M. Albrightová
   
 20. Kdo z uvedených osobností zastával vysokou velitelskou funkci v Lidových milicích v Praze v únoru 1948?
  a) M.Štěpán
  b) F. Kriegl
  c) G. Husák
  d) L. Svoboda
   
 21. Kdy nejdříve byly ustaveny komise, které zkoumaly názory a chování lidí po změně politických poměrů? Závěry komisí měly dopady na existenční situaci šetřených lidí?
  a) po roce 1968
  b) po II. světové válce
  c) po listopadu 1989
  d) po bitvě na Bíle hoře
   
 22. Komora soukromých bezpečnostních služeb byla ustanovena:
  a) v roce 1993
  b) v roce 1996
  c) v dubnu 2000
  d) nebyla dosud ustanovena
   
 23. Křemík a germanium jsou typické:
  a) vodiče
  b) supravodiče
  c) polovodiče
  d) izolanty
   
 24. Která z následujících drog "proslavila" ČR v zahraničí:
  a) alnagon
  b) pervitin
  c) phencyclidin (PCP)
  d) efedrin
   
 25. Které politické strany nebyl ve svém životě senátor P. Pithart členem?
  a) OH
  b) KSČ
  c) KDU ČSL
  d) ODS
   
 26. Který designovaný premiér v období sestavování vlády navštívil ke konsultacím kardinála M. Vlka?
  a) M. Zeman
  b) V. Klaus
  c) J. Tošovský
  d) P. Pithart
   
 27. Který z českých diplomatů předsedal v devadesátých letech Radě bezpečnosti OSN?
  a) J. Kavan
  b) K. Kovanda 
  c) B. Chňoupek 
  d) E. Lánský
   
 28. Který z politiků podpořil Československo v období Pražského jara?
  a) F. J. Kennedy
  b) N. Ceausescu
  c) I. Gandiová
  d) J. Kadár
   
 29. Mezi zákeřné ruční zbraně nepatří:
  a) pěstní nože
  b) "prsteny" (tzv. boxery)
  c) tyče
  d) vycházkové hole
   
 30. Mezi základní faktory bojové (sebeobranné) situace nepatří faktor:
  a) psychologický
  b) taktický
  c) technický
  d) pedagogický
   
 31. Mezinárodní soudní dvůr sídlí:
  a) ve francouzském Štrasburku
  b) ve švýcarském Bernu
  c) v nizozemském Haagu
  d) v německém Bonnu
   
 32. Ministerstvu obrany USA se říká Pentagon proto, že:
  a) leží na stejnojmenném předměstí Washingtonu
  b) jeho sídlo má pětiúhelníkový půdorys
  c) do jeho kompetence spadá pět druhů vojsk
  d) nese jméno svého prvního ministra
   
 33. Na mapě s měřítkem 1:50 000 představují 2 cm:
  a) 0,5 km skutečné vzdálenosti
  b) 2 km skutečné vzdálenosti
  c) 1 km skutečné vzdálenosti
  d) 2,5 km skutečné vzdálenosti
   
 34. Nejdůležitější mužský pohlavní hormon se nazývá:
  a) estradiol
  b) cholesterol
  c) inzulín
  d) testosteron
   
 35. Nejsilnější permanentní magnety se vyrábějí ze slitin:
  a) zlata, stříbra a platiny
  b) železa, niklu a kobaltu
  c) železa, bóru a neodymu
  d) mědi, cínu a zinku
   
 36. Největší část vzduchu tvoří:
  a) dusík
  b) kyslík
  c) vodík
  d) kysličník uhličitý
   
 37. Největší galerií na světě je:
  a) národní galerie ve Washingtonu
  b) pařížský Louvre
  c) petrohradská Ermitáž
  d) madridské Prado
   
 38. Normální klidový puls dospělého člověka je přibližně:
  a) 120 - 150 úderů za minutu
  b) 90 - 120 úderů za minutu
  c) 60 - 90 úderů za minutu
  d) 30 - 60 úderů za minutu
   
 39. Nunchaku je:
  a) bojové korejské umění
  b) tradiční strava zápasníků Sumo
  c) označení systému tělesných a duševních cvičení v bojových uměních
  d) zákeřná ruční vířivá bicí zbraň
   
 40. Plícemi zdravého dospělého člověka při klidném dýchání projde za hodinu:
  a) asi 100 litrů vzduchu
  b) asi 240 litrů vzduchu
  c) kolem 500 litrů vzduchu
  d) kolem 1000 litrů vzduchu
   
 41. Policejní radar využívá odrazu:
  a) zvukových vln
  b) ultrazvukových vln
  c) světelných vln
  d) radiových vln
   
 42. Poslední emisi československých bankovek navrhl:
  a) Vlastimil Zábranský
  b) Albín Brunovský
  c) Oldřich Kulhánek
  d) Adolf Born
   
 43. Pravděpodobnost, že při hodu hrací kostkou padne dvakrát po sobě číslo 6, je:
  a) 1/6
  b) 1/12
  c) 1124
  d) 1136
   
 44. První člověk, který vyslal rádiem zprávu přes Atlantik, byl:
  a) T. A. Edison
  b) G. Marconi
  c) N. Tesla
  d) A. S. Popov
   
 45. První jubilejní zemská výstava v Praze se konala v roce:
  a) 1750
  b) 1826
  c) 1891
  d) 1920
   
 46. První umělá družice Země byla vypuštěna v roce:
  a) 1953
  b) 1957
  c) 1961
  d) 1963
   
 47. První ústavou schválenou po únoru 1948 byla Ústava 9. května z roku:
  a) 1948
  b) 1950
  c) 1953
  d) 1960
   
 48. S teorií relativity je spjato jméno A. Einsteina. Nobelovu cenu však získal za:
  a) teorii zachování hmoty
  b) teorii velkého třesku
  c) teorii supravodivosti
  d) teorii fotoefektu
   
 49. Samospráva je:
  a) forma spravování veřejných záležitostí občany
  b) forma státní správy podle zvláštních zákonů
  c) právo občanů volit starostu a městské obecní zastupitelstvo
  d) forma činnosti veřejných činitelů
   
 50. Skladatel a klavírista F. Chopin (1810 - 1849) byl národnosti:
  a) francouzské
  b) německé
  c) polské
  d) maďarské
   
 51. Střela vystřelená šikmo ze země by ve vzduchoprázdnu opisovala:
  a) balistickou křivku
  b) parabolu
  c) hyperbolu
  d) jinou křivku
   
 52. Střela vystřelená ze země by ve vzduchoprázdnu opisovala:
  a) balistickou křivku
  b) parabolu
  c) přímku
  d) hyperbolu
   
 53. T.G. Masaryk byl prezidentem ČSR v letech:
  a) 1918-1933
  b) 1919-1938
  c) 1918-1935
  d) 1920-1938
   
 54. Úřední řečí v Maltské republice je:
  a) angličtina
  b) maltština
  c) maltština a angličtina
  d) maltština a italština
   
 55. V jakém období působila tzv. "barnabitská komise"?
  a) po zvolení V. Havla prezidentem
  b) v šedesátých letech
  c) v sedmdesátých letech
  d) v osmdesátých letech
   
 56. V pracovní smlouvě nemusí být dohodnut:
  a) den nástupu do práce
  b) výše platu
  c) druh práce
  d) místo výkonu práce
   
 57. V roce 1990 byl zvolen V. Havel poprvé prezidentem. Z které strany byl největší počet poslanců, který ho zvolil?
  a) ODS
  b) KDU-ČSL
  c) OF
  d) KSČ
   
 58. V srpnu 1968 byli odvezeni čeští politici do Moskvy a byli donucení podepsat tzv. Moskevské protokoly, které legalizovali pobyt sovětských vojsk a tzv. normalizaci. Protokoly odmítl podepsat jeden politik, který?
  a) A. Dubček
  b) Z. Mlynář
  c) L. Svoboda
  d) F. Kriegl
   
 59. Veřejná správa je:
  a) právo občanů podílet se na správě veřejných záležitostí garantované listinou základních práv a svobod
  b) souhrnný výraz pro státní správu a samosprávu
  c) jiný výraz pro činnost správních orgánů státu
  d) jiný výraz pro shromáždění občanů k otázkám veřejného zájmu
   
 60. Za osobu mladistvou se podle zákona v ČR považuje:
  a) osoba ve věku 12-15 let
  b) osoba ve věku 15-18 let
  c) osoba ve věku 18-21 let
  d) osoba ve věku 15-26 let
   
 61. Základní surovinou pro výrobu heroinu je:
  a) khat
  b) opium
  c) efedrin
  d) konopí
   
 62. Zemědělské odvětví "chov prasat" se dostal v roce 1998 do krize. Čím to bylo především způsobeno?
  a) vysokými výrobními náklady českých zemědělců
  b) vysokými cenami masa na trhu ve vztahu ke kupní síle obyvatel
  c) dovozem masa za dotované ceny ze zemí EU
  d) přemnožením vepřů
   
Náhled pro tisk       Copyright © svecpetr.com 2002 — 2005 & © NaVysokou s. r. o. 2005 — 2018